Utmaningar med skolmat gav gott samarbete

Senast uppdaterad den 18 januari 2021

Utmaningar med skolmat gav gott samarbete

Pandemin har inneburit stora utmaningar för de flesta kommunala verksamheterna. För skola och utbildning har det varit många tuffa månader.
Att med mycket kort varsel tvingas ställas om har lett till många olika svåra situationer som krävt samarbeten mellan olika förvaltningar och enheter för att kunna lösas.

Kommunen har skyldighet att erbjuda alla grundskolans elever näringsriktig mat - även när eleverna studerar på distans. Därför blev det nödvändigt med ett tätt och kreativt samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kost och städservice, som är en del av teknik- och serviceförvaltningen.

– Samarbetet med kost- och städservice har varit fantastiskt och väldigt många har varit inblandade, säger Caroline Billing, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

– Kost- och städservice har verkligen varit kreativa. De har kommit med många förslag på lösningar. Tillsammans har vi hittat den lösning som nu är aktuell och som fungerar väl utifrån den förberedelsetid och de förutsättningar vi har.

Enkät skickades ut

För att hinna producera rätt antal måltider skickades en enkät ut till vårdnadshavare och elever. Dessa kunde anmäla intresse om man önskade hämta sin mat. Genom formuläret säkrades också att elever med specialkostbehov skulle få rätt måltider.

– Tyvärr var den tvunget med kort anmälningstid för att man skulle kunna hinna med annorlunda produktion samt att kunna lösa logistiken runt hämtningar av matlådor. Vissa vårdnadshavare har varit kritiska till den korta anmälningstiden, men det var helt nödvändigt för att hinna organisera matsituationen, förklarar Caroline Billing.

Kost och städservice arbetar nu med att hitta lösningar även för dem som inte hann anmäla sig i tid, även om det är en stor utmaning.

Kost och städservice jobbar för högtryck

– Vi fick informationen från barn- och utbildningsförvaltningen under torsdagen den 7 januari. Redan dagen efter hade vi både formuläret klart för utskick och en planering för hur vi skulle ställa om produktionen på måndagen med våra medarbetare, säger Katarina Valeria Petersson, verksamhetschef på kost och städservice.

Utmaningen låg i att finna en lösning snabbt som både gav effekten att minimera smittspridning och som gav en hög servicegrad där upphämtningen av skolmaten förenklades.

En kyld måltid med längre hållbarhet, som eleven värmer själv, ger bättre förutsättningar till det.

– Produktionen av kylda måltider kräver fler arbetsmoment, tid samt god logistik. På Kunskapens Hus har vi kommunens befintliga produktion för kylda matlådor till de inom äldreomsorgen som bor hemma. Skolmåltiderna kommer till största delen från den produktionen, fortsätter Katarina Valeria Petersson.

Var tredje elev beställde sin skolmåltid

Från början uppskattades att ungefär 25% av eleverna skulle vilja ha sin skolmåltid under distansundervisningen. Resultatet blev något högre och drygt var tredje elev anmälde sig för att kunna hämta sin skolmåltid.

Måltider till gymnasiets elever har en egen lösning. Där är utgångspunkten en varm måltid varje dag, med hämtning på flertalet av kommunens tillagningskök.

– Vi förstår att lösningen väckt frågor och att det kan upplevas som att det borde kunna utföras på samma sätt till alla elever. Men vi har ställt om delar av vår måltidsproduktion och där finns en begränsning, förklarar Katarina Valeria Petersson.

En annan anledning är också för att minimera trängsel när skolmåltiderna ska hämtas. Detta då högstadiets elever är så många fler i antal.

Bra samarbete och engagerad personal

– Samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen har varit enkelt och fokuserat på lösningar. Vi har upplevt stor lyhördhet för våra behov när det gäller att lösa uppdraget, och det vill jag tacka extra mycket för.

– Jag tillsammans med övriga enhetschefer på kost och städ är också mycket stolta och tacksamma för det fantastiska arbete som våra medarbetare utför dagligen. Det är tack vare dem som dessa lösningar är möjliga. Utan deras otroliga engagemang hade inte detta lyckats, säger Katarina Valeria Petersson.

Nya besked väntas

Nya besked kommer löpande och med kort varsel från regering, smittskydd och folkhälsomyndigheten. Därför måste alla nu vara beredda på att nya beslut kan komma snabbt och plötsligt.

Inom kort kommer sannolikt exempelvis besked om distansundervisningen ska fortsätta eller inte.

– Vi är förberedda på att det återigen kan bli kort tid för förberedelser. Men jag känner en stor trygghet i att vi kommer att fixa detta, inte minst med tanke på våra goda samarbeten mellan förvaltningarna.

– Vidare hoppas vi på stor förståelse från våra vårdnadshavare och elever. Vi gör verkligen allt vi kan för att lösa matfrågan på bästa sätt för Marks kommuns elever, avslutar Caroline Billing.

Coronapandemin har inneburit att nya och akuta situationer uppkommer som bara måste lösas och det kräver gott samarbete för att fungera. Men när man tänker nytt tillsammans, så hittar man oftast goda vägar framåt.

Publicerad av: Marks kommun