Utsättningsarbete kring Kardaregatan i Skene

Senast uppdaterad den 22 november 2019

Under kommande veckor kommer Veidekke och ÅF att utföra inmätningar och utsättningar i området kring Kardaregatan i Skene.

Arbetena utförs på grund av kommande arbete med stabilitetsförbättrande åtgärder i slänten mellan Kardaregatan och Viskan.

Publicerad av: Marks kommun