Ta chansen att utvecklas som handledare

Senast uppdaterad den 3 februari 2020

Är du handledare och tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildning? Eller kommer du i kontakt med elever på din arbetsplats och även ansvarar för att introducera nyanställda på jobbet?

Att vara handledare är ett inspirerande uppdrag. Du får lära ut dina yrkeskunskaper och du utvecklas också själv genom att lära ut till andra. Dock kräver det att man har rätt förväntningar kring sin roll och förståelse för elevens behov i mötet med arbetslivet.

Skolverkets handledarutbildning ger dig rätt verktyg för att få bättre förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan, samt att få kompetens att introducera nyanställda. Utbildningen ger inte bara verktyg för att stötta elever i lärandet på arbetsplatsen utan är också en kompetensutveckling för all personal i att handleda.

Tid och plats

När: Onsdag 26 februari

Tid: Klockan 8.00 - 16.00

Var: Strömsalen, Marks kommunhus i Kinnaström

Om utbildningen

Handledarutbildningen genomförs av Marks Gymnasieskola i samverkan med Skolverket. Tillsammans med Skolverkets erfarna handledarutbildare kommer deltagarna att gå igenom olika moduler som erbjuds i form av korta filmer, men även växla mellan gruppdiskussioner och praktiska övningar. Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna får ett intyg som visar att man är väl rustad för handledarjobbet. Fika och lunch serveras kostnadsfritt. 

Innehåll

Utbildningen innehåller modulerna:

”Jag och eleven”, ”Vara förberedd”, ”Handleda och lära” och ”Följa upp och återkoppla”.

Det finns ett begränsat antal platser till utbildningen så anmäl dig och dina kollegor så snart som möjligt, men senast den 14 februari. 

Mer information

För mer information om utbildning och för anmälan, kontakta:

Ann-sofi.Sinkkonen@mark.se eller på telefon 0705-17 09 09

Publicerad av: Marks kommun