VA-utbyggnaden i Ubbhult igång

Johannes Gustafsson, Pär-Erik Johansson, Bo Petersson och Karin Ahlgren vid invigningen av etapp Sätila-Ubbhult i utbyggnaden av VA-nätet.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 7 februari 2017

Marks kommuns framtidssatsning på utbyggt VA-nät för att utveckla kommunen tog ännu ett kliv framåt under tisdagen.
Etappen Sätila-Ubbhult invigdes med ett spadtag av det rejälare slaget - med grävmaskinens hjälp.

- Jag är mycket glad över att vi kommit hit, det känns riktigt bra, säger Pär-Erik Johansson, teknik- och servicenämndens ordförande (M).

Han invigde etappen genom att ta ett stort lass med grävskopans hjälp.

Utbyggnaden för 140 miljoner kronor är en del i det stora överföringsprojektet mellan Skene skog via Hyssna och Sätila till Ubbhult/Hägnen-området.

Totalt handlar det om 28 kilometer vatten- och avloppsledningar, varav 7 kilometer har byggts.

Ett växande Mark

Överföringsprojektet är ett led i en framtidssatsning, där Mark beräknas växa med cirka 2200 personer de kommande 30 åren, utöver befintlig bebyggelse.

Det nya VA-nätet öppnar upp för exploateringar i Ubbhultsområdet, attraktivt nära Göteborg, vilket tidigare begränsats av avloppshanteringen.

- Planprogrammet för Ubbhult möjliggör omkring 250 nya bostäder och då är ett utbyggt VA-nät en förutsättning, säger Pär-Erik Johansson.

De nya bostäderna kan tack vara överföringsledningarna anslutas till ett centralt och effektivt reningsverk istället för lokala verk och enskilda lösningar.

- Detta är en nödvändighet och jag hoppas vi kan koppla på abonnenter lika snabbt som VA-nätet byggs ut. Vi får fler kommuninvånare vilket ger underlag för all form av service, säger Bo petersson, vice ordförande i teknik- och servicenämnden (S).

Betydande miljövinster

Det nya VA-nätet ger också betydande miljövinster då merparten av hushållen utmed sträckan som har enskilt avlopp idag kan anslutas till det kommunala VA-nätet.

Det leder i sin tur till avsevärt minskade utsläpp av fosfor och kväve att flera mindre omoderna och ålderstigna reningsanläggningar längre behövs.

Premiär för partnering

Det är också första gången Mark använder sig av totalentreprenad partnering, och det sker tillsammans med Skanska.

I korthet innebär det ett nära samarbete med utvald entreprenör som inte baseras enbart på pris utan mer på kompetens, samarbetsförmåga och tidigare erfarenheter av liknande projekt. 

Ser fram emot samarbetet

Johannes Gustafsson, projektchef på Skanska, ser fram emot samarbetet.

- Detta är ett spännande projekt och ett roligt jobb för oss eftersom vi är bra på VA. Och partnering är vi vana vid. Och det är en bra samarbetsform, man löser eventuella problem gemensamt utmed vägen.

Pär-Erik Johansson instämmer.

- Det känns gediget att ha med Skanska på detta. Och partnering kommer vi troligen att arbeta med i fler projekt framöver.

 

Bildtext: Johannes Gustafsson, Pär-Erik Johansson, Bo Petersson och Karin Ahlgren vid invigningen av etapp Sätila-Ubbhult i utbyggnaden av VA-nätet.

Publicerad av: Marks kommun