Vaccinationer på kommunens äldreboenden

Senast uppdaterad den 20 januari 2021

Den 20 januari har samtliga boende på kommunens äldreboenden erbjudits och kunnat vaccinerats. Många har varit intresserade och vaccinationerna har fungerat bra.

Arbete fortsätter efter det med att erbjuda och vaccinera omsorgstagare i hemtjänst med hemsjukvård. Parallellt med detta pågår arbete med att förbereda vaccination av omsorgstagare inom funktionshinder och socialpsykiatri.
För omsorgstagare med hemtjänst utan hemsjukvård kommer vårdcentralerna att erbjuda och genomföra vaccinationer.

Läs mer om vaccinationerna här

Publicerad av: Marks kommun