Vaccinationsstart inom Marks kommun

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

Idag tisdag 12 januari har vaccination mot covid-19 startat på ett äldreboende i kommunen. Planering finns för fortsatt vaccinering.

Samtliga äldreboenden kommer vaccineras inom kommunen i den takt tillgång och fördelning av vaccin gör det möjligt. 

Därefter följer Marks kommun Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, vilket näst på tur innebär omsorgstagare inom ordinärt boende med hemtjänst som är inskrivna i kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter.  

Planering sker även för övriga grupper inom kommunens ansvarsområden. 

Allmänhet utanför den kommunala verksamheten hittar mer information om vaccinationerna på 1177 Vårdguiden.

Mer information finner hittar du också via följande länk.

https://www.mark.se/invanare/saker-kommun/saker-kommun-covid19/symtom-och-testning/

Publicerad av: Marks kommun