Väcker läsglädje hos kommunens barn

Senast uppdaterad den 29 januari 2020

Maria Berntsson och Louise Öjborg är bibliotekarierna som brinner för att väcka läsintresset hos barn och unga. I vår är de aktuella i projektet Bokstart, där de uppsöker barnfamiljer i deras hem och delar med sig av både böcker och kunskaper om vad läsning kan ge.

– Att kunna förmedla läsglädjen till andra ger så mycket! Det är verkligen någonting vi brinner för, och det ska bli spännande att komma ut och träffa de barn vi brukar jobba med i sin hemmiljö, säger Louise Öjborg.

I projektet Bokstart kommer de båda kollegorna att besöka nyblivna familjer i deras hem när barnen är sex månader, ett år och tre år gamla. Målet är att de ska få fler att börja läsa för sina barn.

Projekt som riktar sig till både föräldrar och barn

– Vi vet att det händer massor av bra saker när föräldrar läser tillsammans med sina barn. Det är viktigt för språkutvecklingen, som är en nyckel till det mesta i samhället. Det är viktigt för att klara av skolan, och i ett framtida arbetsliv. Dessutom stärks relationen mellan barn och föräldrar när de läser tillsammans, säger Maria Berntsson.

De berättar att besöken i familjerna alltid sker på föräldrarnas villkor. De nyblivna föräldrarna får frågan om de vill delta från sin barnavårdscentral (BVC), och det är föräldrarna själva som sätter ramarna för besöket. I en del av hemmen stannar besöket redan i hallen, medan andra bjuder in till fika. Det viktiga för bibliotekarierna är att få till ett samtal.

– Vi vill så klart prata om varför det är viktigt att läsa, men framförallt ger vi lite tips och råd om hur. Tanken är att vi ska bidra med inspiration, men vi kommer inte med några pekpinnar. I början handlar det kanske mest om att leka, och då kan det vara så enkelt som att låta barnet hålla i eller till och med tugga på boken.

Samverkan mellan olika offentliga verksamheter

Projektet finansieras av kommunens folkhälsoverksamhet, med hjälp av regionala medel. Folkhälsosamordnare Malin Fridlund berättar att projektet är en del i kommunens arbete med de globala mål som satts upp inom ramen för Agenda 2030.

– För att vi ska lyckas med hållbarhetsarbetet är det viktigt att olika delar av samhället samverkar med varandra, och därför är jag extra glad över att se hur bibliotek, folkhälsoverksamhet och BVC kan arbeta tillsammans med ett projekt som Bokstart. I år kör vi det här på prov i två olika bostadsområden, men på sikt hoppas vi att det här kan bli någonting för hela kommunen.

Fakta Bokstart och Agenda 2030

Agenda 2030 är ett projekt med 17 globala mål för hållbar utveckling, som antogs av FN 2015. Den grundläggande tanken är att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop, och att de 17 målen inte kan frikopplas från varandra. I projektet Bokstart finns till exempel en tydlig koppling till mål om till exempel god utbildning, god hälsa och jämlikhet.

Läs mer

Läs mer om kommunens arbete med Agenda 2030 här

Klicka här för att läsa mer om projektet Bokstart på Bibliotekets webbplats

Publicerad av: Marks kommun