Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Senast uppdaterad den 17 januari 2020

Regeringen har beslutat att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Uppdraget innebär att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för höjd beredskap och krig utvecklas och stärks. Här hittar du mer information om din krisberedskap.

I totalförsvaret har alla i samhället en roll. Som en del i att stärka totalförsvaret genomförs en Totalförsvarsövning, där huvuddelen genomförs under 2020. Det är den första totalförsvarsövningen på mer än 30 år.

 

Här kan du läsa mer om Totalförsvasövningen 2020.

 

Din krisberedskap

Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även i händelse av krig. Men du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre. En kris eller en krigssituation kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig. Därför gäller det att som privatperson vara förberedd på bland annat att:

• Värmen försvinner. Det blir svårt att laga och förvara mat.

• Mat och andra varor kan ta slut i affärerna.

• Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten.

• Det går inte att tanka.

• Betalkort och bankomater fungerar inte.

• Mobilnät och internet fungerar inte.

• Kollektivtrafik och andra transporter står stilla.

• Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning.

"Om krisen eller kriget kommer"

I broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får du allmänna tips för din hemberedskap. Broschyren finns läsa i kommunhuset i Kinna och på bibliotek.

Genom att klicka här kan du också ladda ner eller läsa broshyren direkt!

Publicerad av: Marks kommun