Vädjan till dig som har anhörig på äldreboende

Senast uppdaterad den 19 augusti 2020

Vi uppskattar att de allra flesta anhöriga följer besöksförbudet som råder på äldreboenden – ett stort tack till er!
Men det finns fortfarande de som inte följer reglerna. Därför vill vi vädja om att respektera förbudet, av omsorg om våra äldre.

Du som anhörig kan fortfarande träffa din släkting. Men mötet ska ske utomhus, enskilt (en person åt gången) och du behöver hålla avstånd och använda visir.
Om vi alla hjälps åt kan vi hålla Coronasmittan borta från våra äldre och sköra.

Tack för att du lyssnar!
Socialförvaltningen i Mark

Publicerad av: Marks kommun