Vägarbeten i Sätila

Senast uppdaterad den 10 januari 2020

Mellan den 13/1 och den 7/2 utför entreprenören Skanska schaktarbeten för relining av befintlig vattenledning i Sätila. Detta sker mellan högreservoaren på Övre Skogshällsvägen och tryckstegringsstationen på Tvärdalsvägen.

Fyra schaktgropar kommer utföras på sträckan. Gångtrafik kommer inte påverkas. Personbilstrafik ska inte påverkas förutom för fastigheter på Tvärdalsvägen 23 och 25. För dessa fastigheter hänvisar vi till att köra på cykelvägen ut på Ramdalsvägen. Notera att bara personbilar kan köra på cykelvägen. Tung trafik kommer inte förbi schakterna.

Publicerad av: Marks kommun