Välkommen att söka plats för ditt barn hos oss på Nattis

Senast uppdaterad den 1 oktober 2018

För dig som arbetar på obekväma arbetstider
erbjuder Marks kommun barnomsorg dygnet runt
för barn 1-12 år på Assbergs förskola i Skene.

Med obekväm tid menas de tider då
övriga förskolor och fritidshem är stängda.
Från cirka klockan 17.30 – 06.00 och
dagtid på helger. Verksamheten håller
stängt julafton och juldagen.
Kontakt: förskolechef Barbro Nilsson 0320-21 72 20

Publicerad av: Marks kommun