Välkommen på informationsmöte om arbetet med Målbild Kinna centrum 2030

Senast uppdaterad den 9 december 2020

Nu är arbetet med att utarbeta en målbild för Kinna centrum 2030 i full gång. För att målbilden ska bli ett gemensamt dokument med bred förankring i lokalsamhället ska den utformas genom en medborgardialog. Varmt välkommen på ett första informationsmöte den 17 december.

Hur vill du som verkar eller bor i Mark att Kinna centrum ska se ut i framtiden? Det är en central fråga när Marks kommun nu har startat Målbild Kinna centrum 2030. Tanken är att målbilden bland annat ska kunna fungera som ett handslag mellan kommunen och andra aktörer om vilket framtida Kinna Mark gemensamt ska arbeta för. För att nå dit vill kommunen ha en nära dialog tillsammans med medborgare, näringsliv och andra aktörer – och här är medborgardialog ett viktigt steg.
Medborgardialogen baseras på SKR:s modell för medborgardialoger i komplexa frågor. Detta innebär att en perspektivinsamlingsfas, som syftar till att tydliggöra vad dialogen behöver handla om, genomförs under vintern. Därefter sker själva medborgardialogen under våren 2021.

Var befinner vi oss nu?

För att informera om var i arbetet vi befinner oss just nu och hur det är tänkt att se ut framöver bjuder kommunen nu in till ett kortare, digitalt informationsmöte. Informationsmötet kommer att hållas över Microsoft Teams, torsdag den 17 december, med start klockan 17:00. Mötet beräknas pågå i ungefär en halvtimme. 
För att kunna delta i mötet krävs en möteslänk i Teams – denna får du som är intresserad av att delta genom att anmäla dig per mail till stadsarkitekt Lisa Heller, klicka här.

För att vi ska hinna skicka ut möteslänkar till alla som vill vara med behöver anmälan göras senast onsdag den 16 december.
Notera att mötet i fråga inte är ett dialogmöte, utan syftar till att informera intresserade om det arbete som pågår.

Möjligheter att uttrycka sina åsikter om hur Kinna centrum ska utvecklas kommer att finnas dels under vårens dialog, dels under en senare del av den nu pågående perspektivinsamlingen: information om detta kommer att publiceras här på mark.se.

Publicerad av: Marks kommun