Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Välkommen på informationsmöte 30/3 om Målbild Kinna centrum 2030

Senast uppdaterad den 17 mars 2021

Nu fortsätter arbetet med att utarbeta en målbild för Kinna centrum 2030. Tisdagen den 30 mars klockan 18:00 har du chansen att uppdatera dig kring det pågående arbetet – vad har framkommit hittills i dialogprocessen och vad händer härnäst?

Arbetet med att utarbeta en målbild för Kinna centrum 2030, som ska fungera som en vägledning och en samlad bild av Kinna centrums möjliga utveckling under de närmaste åren, inleddes i oktober efter ett beslut i kommunstyrelsen. För att kunna utforma en målbild med bred förankring framgick det av uppdraget att målbilden ska tas fram i nära samverkan med näringsliv, medborgare och andra intressenter – något som innebär att medborgardialog har setts som det naturliga verktyget i arbetet.

Var befinner vi oss nu?

Medborgardialogen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners modell för medborgardialoger i komplexa frågor, vilket bland annat innebar att en perspektivinsamlingsfas genomfördes under vintern 2020-2021. Perspektivinsamlingen syftade till att tydliggöra vad dialogen behöver handla om och vilka som behöver delta i den. Nu har perspektivinsamlingen avslutats och sammanställts i en rapport som kommer att publiceras på kommunens hemsida under vecka 11. Därefter inleds den faktiska dialogfasen under vecka 12.

För att informera om var i arbetet vi befinner oss just nu, om resultaten från perspektivinsamlingen och hur arbetet planeras se ut framöver bjuder kommunen nu in till ett kortare, digitalt informationsmöte. Informationsmötet kommer att hållas över Microsoft Teams tisdagen den 30 mars, med start 18:00. Mötet beräknas pågå i ungefär en halvtimme.

För att kunna delta i mötet krävs en möteslänk i Teams – denna får du som är intresserad av att delta genom att anmäla dig per mejl till stadsarkitekt Lisa Heller på lisa.heller@mark.se. För att vi ska hinna skicka ut möteslänkar till alla som vill vara med behöver anmälan göras senast måndag den 29 mars.

Notera att mötet i fråga inte är ett dialogmöte, utan syftar till att informera intresserade om det arbete som pågår. Har du inspel angående det pågående arbetet får du gärna kontakta stadsarkitekt Lisa Heller.

Det kommer även att finnas ytterligare möjligheter för dig som medborgare att komma med synpunkter på utvecklingen av Kinna centrum längre fram i processen. Information om det kommer då att publiceras här på mark.se.

Tack för ert engagemang!

I den perspektivinsamlingskarta som var en del av vinterns perspektivinsamling lämnades nästa 250 kommentarer, som tillsammans med de nästan 100 andra interaktionerna i den digitala kartan och övrigt material utgör ett gediget underlag för det fortsatta dialogarbetet.

Publicerad av: Marks kommun