Vallmons Träffpunkt – öppen verksamhet inom socialpsykiatrin

Senast uppdaterad den 23 mars 2022

Under svåra perioder i livet är skapande verksamhet ofta läkande och ibland kanske det enda sättet som det är möjligt att uttrycka sig på. Att hitta vägar att säga det som kanske inte kan sägas med ord har en väsentlig betydelse för den psykiska hälsan.
Vallmons Träffpunkt är till för vuxna personer som bor i Marks kommun och har en psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Hit är man välkommen utifrån sina egna förutsättningar. Man får stöd att ta vara på sina egna resurser, skapa struktur, bli en del av ett sammanhang och delta i våra aktiviteter och olika temagrupper.

Målet med verksamheten är att skapa en meningsfull vardag, social gemenskap och att man ska kunna komma ut i arbetslivet.

– Ibland krävs det hjälp för att man ska kunna ta vara på sina resurser, skapa struktur och bli en del av ett sammanhang helt enkelt, säger Naimazni Che Yunus som jobbar här som stödpedagog. 

– Här försöker vi alltid bortse från det sjuka och ta tillvara det friska. Små framsteg som kan tyckas vara bagatellartade för många, kan vara enorma framsteg för någon som är sjuk. Våra besökare är riktiga stjärnor som orkat och vågat ta steget mot ett friskare liv. 

– Målet är ju i slutändan att man ska kunna komma ut i arbetslivet och skapa sig en fungerande, frisk vardag.  Vi samverkar också med ett stort antal andra enheter inom kommunen.   

För att besöka Vallmons Träffpunkt behövs ingen remiss eller liknande 

Vallmons Träffpunkt är en öppen verksamhet för alla vuxna med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Man erbjuder en lång rad olika studiecirklar inom olika ämnen. Här har man möjlighet att utforska sina kreativa sidor inom till exempel målning, musik, bakning och textil där man kan få stöd från personalen. 

– Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och idag är exempelvis ensamhet ett stort samhällsproblem. Ibland är små saker som att bara ta en kopp kaffe tillsammans med andra väldigt viktigt. Vi har också ett hälsotänk som genomsyrar hela verksamheten och jobbar mycket med sociala koder, säger Niklas Blank som arbetar som stödassistent på Vallmons Träffpunkt. 

När händerna får jobba så får tankarna vila 

– Vi är verkligen stolta över att kunna erbjuda denna typ av verksamhet i Marks kommun eftersom den är viktig för många. Tillsammans gör vi verkligen skillnad och det känns jättefint, säger Naimazni. 

– En av besökarna brukar säga ”när händerna får jobba så får tankarna vila” och det säger ganska mycket om vår verksamhet, avslutar Niklas Blank. 

Här hittar du öppettider och information om Vallmons Träffpunkt

 

Publicerad av: Marks kommun