Var försiktig med vilken information du delar

Senast uppdaterad den 29 april 2020

Just nu sprids det mycket information om coronaviruset. Myndigheterna uppdaterar sin information löpande med bekräftade fakta, rekommendationer och allmän information. Samtidigt så sprids många rykten eller till och med medveten desinformation, ofta utan avsändare och ofta med påhittade "fakta" som helt saknar grund. Nu är det därför extra viktigt att vara källkritisk och ställa sig frågan; vem säger och skriver det här och varför?

Här är några frågor man bör ställa sig:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan jag hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att jag sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra mitt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann jag informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?

Tänk efter innan du delar! Många litar på sina vänner. Om du delar någonting som inte är sant på sociala medier sprider du inte bara osanningen vidare, du har dessutom gett den tyngd och trovärdighet hos dina vänner i kraft av att du är du.

Bekräftad information

Ansvariga myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information om coronaviruset på sina webbplatser. Där finns också information om vilka åtgärder du som privatperson rekommenderas att vidta. På krisinformation.se finns samlad och bekräftad information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet från samtliga myndigheter.

Information från kommunen

All aktuell information från Marks kommun kommuniceras kontinuerligt via kommunens webbplats mark.se. Där finns även länkar till ansvariga myndigheter för bekräftad information. Arbetet med att kommunicera information och förmedla beslut pågår löpande. Du kan även följa Marks kommun via Facebook och Instagram.

 

krisinformation.se finns samlad och bekräftad information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet från samtliga myndigheter.

Publicerad av: Marks kommun