Var med och forma Mark!

Senast uppdaterad den 20 augusti 2018

Det händer mycket i Marks kommun! Är du intresserad av att vara med och sätta din prägel på kommunens utveckling? I Markkatalogen har vi pekat ut åtta kommunägda områden i Skene och Kinna som är lämpliga att bygga bostäder på.

Områdena finns med i gällande fördjupad översiktsplan för Kinna-Skene-Örby och är därmed politiskt förankrade utbyggnadsområden.

Markkatalogen är en inspiration och vägledning i kommande utveckling av tätorten, inte bara för exploatörer utan även för kommunen. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Mark- och exploatering på mex@mark.se.

Ladda ner: Markkatalogen, Mark i Mark

Publicerad av: Marks kommun