Vård- och omsorgscollege 2022

Senast uppdaterad den 18 oktober 2022

Vecka 42 är Vård- och omsorgscollege-veckan.

Vård- och omsorgscollege är en förening som skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförhöjningen inom vård och omsorg. Metoden som vård- och omsorgscollege bygger på är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare.

Föreningen drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.
Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

Marks kommun certifierade

Marks kommun certifierades 2018 tillsammans med Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo där också SÄS och Närhälsan ingår. Där startades Lokala VO-college MUST/Sjuhärad, Man samverkar kring vård- och omsorgsutbildningarna samt kompetensförsörjningsstrategier.

Bred utbildning

Vård- och omsorgsprogrammet på Marks gymnasieskola samt Vuxenutbildningen Mark, utbildar undersköterskor som blir ”Diplomerade” då båda utbildningarna följer VO-collegekriterier. Utbildningarna bereder kunskap inom ett brett fält - akutsjukvård, funktionshinder och äldreomsorg med flertal karriärvägar.
Högre kvalitet inom vården

Förutom högre kvalitet på utbildning och praktikplatser med professionella handledare, som ger mer kunskap/kompetens till undersköterskor samt stödassistenter inom LSS, bäddar det även för en högre kvalitet inom vård och omsorg i Mark. En positiv effekt för kompetensförsörjning som också kommer kommuninvånarna tillgodo. 

Läs gärna mer här: https://www.vo-college.se/varfor-vo-college 

Publicerad av: Marks kommun