Mark certifierat som vård- och omsorgscollege

Maria Söndergaard, Tinah Hallberg, Inger Strömberg och Carina Nyhage gläds åt att Mark nu har ett vård- och omsorgscollege. Bild: Magnus Larsson

Foto: Utbildning med vind i seglet. Maria Söndergaard, Tinah Hallberg, Inger Strömberg och Carina Nyhage gläds åt att Mark nu har ett vård- och omsorgscollege. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 21 juni 2018

Landets senaste certifierade vård- och omsorgscollege finns i Mark. Såväl på ungdomssidan som vuxenutbildningen erbjuds nu en utbildning med kvalitetsstämpel. Det ger en rad fördelar för både skola, elever, verksamheter - liksom för Markborna i förlängningen.

- Vi är otroligt glada över att vi är i hamn med detta, säger Inger Strömberg, rektor för vuxenutbildningen.
Den första kullen av diplomerade elever har just avslutat sin utbildning. Just diplomeringen innebär fördelar för den som ska ut i arbetslivet.
- Ja, det är lättare att få jobb, man har förtur när man har diplom och söker arbete, berättar Maria Söndergaard, vård- och omsorgslärare.

Bred utbildning

Vård- och omsorgscollege utbildar såväl yngre som äldre på Marks gymnasieskola till undersköterskor inom ett brett fält - akutsjukvård, funktionshinder och äldreomsorg.
Certifieringen innebär att Mark numera erbjuder en utbildning inom vård och omsorg som både uppfyller en rad olika krav, och där kvaliteten granskas löpande.
- Det är ett gemensamt åtagande och samarbete mellan skolan och verksamheterna att följa kraven, om exempelvis handledning och praktikplatser, säger Maria Söndergaard.

Högre kvalitet inom vården

Förutom högre kvalitet på utbildning, som ger mer kompetenta undersköterskor, bäddar det även för en högre kvalitet på vården och omsorgen i Mark. Det kommer kommuninvånarna tillgodo. Förhoppningen är nämligen att de flesta elever fortsätter arbeta i kommunen efter utbildningen.
- Det behövs fler. I dag saknas 30 undersköterskor i Mark. 2020 beräknas bristen vara 100 stycken, säger Inger Strömberg.

Handledarutbildning ingår

Dessutom följer även en handledarutbildning för undersköterskor med, som öppnar för karriärvägar inom yrket.
- Den kommer att ingå i vuxenutbildningen. På ungdomssidan ingår steg 1 i handledarutbildningen, säger Carina Nyhage, lokal samordnare.
- Skolan utbildar också handledare ute i verksamheterna.

Ny projektledare i höst

I landet finns idag 23 vård- och omsorgscollege. Mark samarbetar med Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn om utbildningen (kallat MUST). Idag innebär det bland annat att elever från Svenljunga erbjuds utbildningen i Mark.
Till hösten anställs dessutom projektledare på halvtid vid där de medverkande kommunerna delar på tjänsten.

- Förhoppningen är att våra första elever nu ska sprida ryktet vidare om utbildningen och öka intresset för en framtida karriär inom vården.

Publicerad av: Marks kommun