Veckan som gick v21 - Aktuellt under coronapandemin

Senast uppdaterad den 26 maj 2020

Veckan som gick, är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen

Lägesbild
Under den gångna veckan är lägesbilden för kommunen fortsatt stabil för bolag och förvaltningar. Inom omsorgen är det ansträngt vilket beror främst på personalbortfall när medarbetare stannar hemma för att minska smittspridningen. Egentester av covid-19 är igång sedan en tid tillbaka för just personal inom vård,  omsorg och även privata vårdaktörer får hjälp av kommunen med detta för sina medarbetare.

Föreningar och kulturaktörer i kommunen kan nu ansöka om stöd efter beslut av Kultur- och fritidsnämnden. Även näringslivsenheten har i samarbete med andra aktörer tagit fram en rad stödåtgärder för näringsidkare i kommunen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har via elevhälsan igång arbete för att stödja elever i riskzonen som löper risk för försämrat resultat och minskat välbefinnande på grund av pandemin.

Tendenserna i samhället med sviktande uthållighet för att begränsa smittspridning, avspeglar sig även i Marks Kommun och bland unga. För att både engagera och samtidigt få en bild av ungas kunskap om viruset covid-19 har Ung i Mark via sin app lagt till frågor om corona i sina löpande quiz. Varje vecka läggs en ny quiz ut i appen. En sammanställning av resultaten kommer att presenteras längre fram.

 

Positiva krafter och engagemang i kommunen
”Ett tillfälle att göra skillnad”

För den som inte har någon som kan hjälpa till med att exempelvis handla mat och hämta ut medicin kan det bli bekymmersamt. Flera äldre och i riskgrupp har vänt sig till kommunen för att få hjälp och personal från Marks Bostad arbetar nu med att handla och leverera mat samt apoteksvaror till dessa. Länk: Ett tillfälle att göra skillnad

Mark aktiverar äldre brukare
I Mark arbetar anställda inom vård och omsorg med att aktivera äldre brukare under coronapandemin för att minska isoleringen. Det bjuds på litet av varje för såväl kropp som själ. Bland annat har en folder tagits fram med råd och tips på träning med olika rörelser för sittande som liggande för att hålla igång fysiskt och på äldreboendena arrangeras glädjespridande musik- och dansuppvisningar i utemiljö. Länk: Mark aktiverar äldre brukare

Vi måste alla hjälpas åt
Det är full aktivitet på daglig verksamhet med tillverkning av skyddsvisir och att packa påsar med beredskapsmaterial med förkläden, handskar, visir och desinfektionsmedel till personal inom boenden och hemtjänst.
Inte nog med det, daglig verksamhet har även tagit fram aktivitetspåsar till både äldreomsorgen och verksamheten för funktionshinder med sånghäften, spel, bilder av Mark från förr, korsord, broderikit och böcker. Tanken med aktivitetspåsarna är bland annat att de ska ge möjligheter till olika aktiviteter för de boende under karantäntider. Länk: Vi måste alla hjälpas åt

De har extra koll på god hygien

Kommunens hygienombud, som finns sedan flera år tillbaka inom hela vård- och omsorgsverksamheten, ser till och följer upp att rutiner för basal hygien följs och att skyddsutrustning används på rätt sätt. Det sker genom att informera och utbilda medarbetare samt genom kontinuerlig uppföljning. Länk: Extra koll på god hygien

Skolavslutningar och feriejobb - Frågor och svar
Det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19 stoppar merparten av kommunens feriejobb. Här är svar på några vanliga frågor om vad som nu gäller med årets feriejobb i Marks kommun. Länk: Svar om feriejobb

Annorlunda skolavslutning i förskoleklass och grundskola

Länk: Annorlunda skolavslutning i Marks kommun

Stöd och åtgärder till föreningar och företag med anledning av covid-19

Länk: Stödåtgärder till bidragsberättigade föreningar

Ekonomi i coronatider
Coronaviruset påverkar mycket i vårt samhälle just nu och kan även få konsekvenser för ekonomin. Här är några allmänna tips på hur du ska tänka om du är orolig för att pengarna inte ska räcka. Länk: Ekonomi i coronatider

Marks kommun underlättar för företagen i utmanande tider
Marks kommun har beslutat underlätta för det lokala näringslivet med flera åtgärder: snabbare betalning av fakturor, anstånd med fakturor från kommunen samt tidigarelagda investeringar. Länk: Underlättar för företagen i utmanande tider

Egentester av covid-19
För kommunens anställda och privata vårdaktörers medarbetare.

Egentester av covid-19 pågår sedan en tid tillbaka för personal inom vård och omsorg. Kommunen erbjuder även privata vårdaktörer hjälp med egentester för sina medarbetare i Mark. Det sker i samråd med Socialförvaltningen genom att provtagningsutrustning hämtas och lämnas hos kommunen. Länk: Egentester av anställda

 

 

Publicerad av: Marks kommun