Veckan som gick v22 - Aktuellt under coronapandemin

Senast uppdaterad den 2 juni 2020

Veckan som gick, är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen.

Läget för kommunen är fortsatt stabilt. Hälften av förvaltningar och bolag rapporterar ingen påverkan och övriga en måttlig påverkan på sina verksamheter. Det är ansträngt inom vård och omsorg, vilket främst beror på sjukfrånvaron som är oförändrad jämfört med förra veckans rapportering.​
Flera förvaltningar uppger en belastning på operativa chefer, främst inom äldreomsorgen och kommunledningskontoret. 

Nationell mätning visar på att många följer myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridning, med undantag för målgruppen unga. En sammanställning av svar i Ung i Marks app med corona-quiz  visar att detta gäller även för ungdomar i Marks kommun.​

Barn- och utbildningsförvaltningen ser en ökad risk för försämrat resultat och minskat välbefinnande bland elever på grund av coronapandemin och elevhälsan arbetar för att stödja elever i riskzon. ​

Bibliotekens nya sätt att nå läsare
Take away och hemkörning, avdammade pekpinnar och skyddande plexiglas. Folkhälsomyndighetens riktlinjer har fått biblioteken i Mark att ta till nya metoder för att nå lässugna och vetgiriga markbor. Evenemangen är inställda och besökstalen har av sjunkit av naturliga skäl, men behovet av att läsa och uppleva kultur finns kvar. Take away bibliotek

Coronainformation med fokus på markungdomar
Även ungdomar har ett stort ansvar att hjälpa till att minska smittspridningen. Marks kommun har därför kört igång en informationskampanj som riktar sig direkt till kommunens ungdomar med bland annat quiz om corona och en kortfilm som nyligen spelades in. Corona och ungdomar i Mark

Idrottsevenemang tillåts från 14 juni
–Det är glädjande att direktiven nu tillåter matcher och tävlingar. Det är av stor vikt för våra föreningar att få komma igång med verksamhet för att dels hålla föreningen vid liv och framförallt för att främst barn och unga ges möjlighet till att återuppta en meningsfull fritidsverksamhet, säger Niklas Gusténius, enhetschef på Fritidtidsenheten på kultur- och fritidsförvaltningen i Marks kommun. Matcher och tävlingar

Konsumentfrågor under coronapandemin
Företag går i konkurs, flyg stoppas och konserter blir inställda. Går det att få pengarna tillbaka? Under Coronapandemin ställs många frågor på sin spets. Många företagsvillkor börjar diskuteras och kanske även ifrågasättas. Det finns många gråzoner just nu. Här kommer några av de vanligaste konsumentfrågorna: Konsumentfrågor

 

 

Publicerad av: Marks kommun