Vi flaggar för Ulla Lätt i dag

Senast uppdaterad den 20 januari 2023

Kommunfullmäktigeledamoten Ulla Lätt (S) begravning sker idag. Marks kommun kommer därför att flagga på halv stång i dag, fredag.

Ulla Lätt, Fritsla, var mångårig politiker och medlem i Fritsla Socialdemokratiska Förening. Förutom uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige var hon även ersättare i kommunstyrelsen och ledamot och S-gruppledare i Äldreomsorgsnämnden.
Från kommunens sida vill vi framföra vårt djupa deltagande till Ulla Lätts anhöriga.

Publicerad av: Marks kommun