Vi måste alla hjälpas åt

Senast uppdaterad den 15 maj 2020

Behovet av skyddsutrustning för personal inom Socialförvaltningen har ökat i och med coronapandemin, men nu har man fått god hjälp av Daglig verksamhet att bygga upp lagren i Mark.

 

​- Ja, vi fick bland annat veta att behovet av visir var stort och tips om att man enkelt kan tillverka dem. Deltagare på Daglig verksamhet i Mark har därför tillverkat det till personal inom boenden och hemtjänst, berättar Ulrika Dahlén, enhetschef för Daglig verksamhet.

Visiren har beställts av kommunens äldreomsorg och medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen (MAS) och Vårdhygien i Södra Älvsborg har gett klartecken för att de kan användas på ett säkert sätt.  

Inom Daglig verksamhet ställde man snabbt om sin verksamhet till att också packa beredskapsmaterial, bland annat påsar med skyddsutrustning till hemtjänsten innehållande förkläden, handskar, visir, desinfektionsmedel mm.​

Aktivitetspåsar för äldre

På eget initiativ har man också  tagit fram aktivitetspåsar (bilden), till både äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, som innehåller sånghäften, spel, bilder av Mark från förr, korsord, broderikit och böcker. Tanken är att dessa påsar ska ge möjligheter till olika aktiviteter för de boende under karantäntider och att ett färdigt aktivitetsmaterial underlättar för ny personal.

Om daglig verksamhet

Daglig verksamhet och sysselsättning vänder sig till vuxna personer med funktionshinder som inte har något vanligt jobb eller utbildar sig. Aktiviteterna ska vara meningsfulla och erbjuda dig stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dina behov.

 

Visir är något av de daglig verksamhet tillverkat...

 

... liksom aktivitetspåsarna. Foton: Carina Roos.

Publicerad av: Marks kommun