Vi uppmanar till sparsamhet med vattenförbrukningen av kommunalt dricksvatten

Senast uppdaterad den 31 maj 2018

Just nu råder bevattningsförbud i Sätila. Vi vill även fortsatt uppmana till sparsamhet med vattenförbrukningen av kommunalt dricksvatten i stort inom Marks kommun. Risken är annars att vissa abonnenter blir utan dricksvatten. Vi uppmanar er att inte vattna gräsmattor, häckar och dylikt med spridare eller slang, att enbart tvätta bilen vid biltvätt, att undvika att använda högtryckstvätt samt inte fylla upp pooler med kommunalt dricksvatten.

Bevattningsförbud i Sätila

Just nu råder bevattningsförbud i Sätila. Anledningen till förbudet i Sätila är att förbrukningen har ökat och en del fastigheter blir utan vatten vid vissa tider.

Lång period av torka

Orsaken till vattenläget är den långa perioden av varmt och torrt väder, som även ser ut att hålla i sig. Marks vattenverk har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. För att kunna säkerställa försörjningen vill Marks kommun att vattenuttaget görs så litet som möjligt. 

Uppmaningen till återhållsamhet gäller dem som är kopplade till det kommunala dricksvattennätet. 

Vi ber om överseende med de eventuella besvär detta medför. Vid frågor kontakta Marks kommuns kundtjänst på telefon 0320-21 70 55.

 

Tips för att spara vatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och ofta en självklarhet i vårt land. Men just nu är det ovanligt låga grundvattennivåer på många platser. Vattenverkens kapacitet är också på gränsen till att klara av att producera den ökade mängd vatten som vi förbrukar i denna värme. Därför behöver vi din hjälp att spara på vattnet. Här följer några praktiska spartips.
• Innan du använder vattnet, tänk lite extra på om det är nödvändigt just nu.
• Låt inte kranen rinna i onödan. För varje minut som kranen rinner går det åt 6 liter vatten.
• Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
• Diska inte under rinnande vatten. Använd diskhon eller en balja. Diskvattnet som blir över kan du använda till att skölja ur kladdiga förpackningar med.
• Vänta med att köra disk- och tvättmaskinen tills de är helt fyllda. Det går åt 15 liter vatten för en diskning och 50 liter vatten för en tvätt.
• Om du inte kan diska lunchlådan i diskmaskin på jobbet så ta hem den och diska i den egna diskmaskinen, där det normalt går åt mycket mindre vatten per föremål.
• Värm vatten i en vattenkokare eller kastrull om du behöver spola länge för att få varmt vatten.
• Fyll inte badkaret. Duscha snabbt och stäng av vattnet när du tvålar eller schamponerar in dig.
• Använd den lilla spolknappen när du bara har kissat. Installera gärna en snålspolande toalett. Det är bra för både miljö och plånbok.

För fastighetsägare:

• Laga droppande kranar och rinnande toaletter
• En droppande vattenkran kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år. Det motsvarar mer än 130 fyllda badkar. På ett dygn blir det cirka 55 liter.
• På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.
• Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.

Publicerad av: Marks kommun