Grafisk profil

Marks kommunvapen

Senast uppdaterad den 17 november 2021

Kommunens logotyp visar att det är myndigheten Marks kommun som är avsändare. Därför används varumärket i alla sammanhang där det ska framgå att det är kommunen som står bakom ett beslut, en trycksak eller information.

Vårt kommunala varumärke ska hjälpa till att göra kommunens profil tydligare och skilja på kommunen som myndighet från platsen Mark.

Därför har vi en grafisk profil

Vår kommun finns med i många sammanhang och vid många tillfällen. Vi gör hemsidor, trycksaker, skyltar brev som skickas till våra invånare och företag, vi fattar beslut och skriver ner dem i protokoll och mycket annat.

Oavsett vad vi gör och var vi syns ska det vara lätt för dig att se att det är vi som kommun som står bakom det budskap du läser. Därför ska det vara lätt att känna igen material som kommer från Marks kommun. Därför ska vårt vapen (logotyp) användas enligt vår grafiska profil som kommunfullmäktige fastställt.

Så använder vi varumärket

Vid all produktion av skriftligt informationsmaterial ska kommunens vapen och namn finnas med enligt den fastslagna logotypen. Det gäller allt från tjänsteskrivelser till affischer för tillfälliga evenemang. Samma regler gäller för extern och intern kommunikation. 

Publicerad av: Marks kommun