Om mark.se

Senast uppdaterad den 27 augusti 2020

Enligt kommunens Policy för information och kommunikation ska Marks kommun vara "en kommunikativ organisation vars information och kommunikation kännetecknas av öppenhet och ett proaktivt förhållningssätt”.

"Informationen från Marks kommun ska vara ärlig, saklig, lättillgänglig och lättförståelig. Funktionshinder eller etnisk bakgrund ska inte vara ett hinder för människor att ta del av kommunens information. Olika informativa insatser ska ha enhetliga förtecken och tydlig avsändare. Detta för att inte lämna någon tvivel om att det är Marks kommun som står för informationen."

Webbplatsen ska vara överskådlig, lätt att använda, erbjuda service dygnet runt och innehålla bred information om Marks kommun.

Ansvaret för innehållet följer verksamhetsansvaret enligt Marks kommuns policy för information och kommunikation. Det betyder att varje förvaltning ansvarar för informationen om och från sin egen verksamhet.

mark.se är kommunens prioriterade kanal för att kommunicera med medborgare och näringsliv.

Övergripande frågor

Generella frågor, synpunkter eller förslag på webbplatsens innehåll och utformning skickas i första hand till kommunikationsenheten. Detsamma gäller frågor eller åsikter om struktur och regler på mark.se.

Publicerad av: Marks kommun