Så här hanterar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad den 19 juni 2019

När du söker jobb hos oss lämnar du en del personuppgifter i samband med din ansökan. Vi på Marks kommun är måna om din integritet och säkerhet. Därför behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallat GDPR.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Lediga tjänster i Marks kommun annonseras och söks via kommunens rekryteringsverktyg. Där registrerar du dig och lägger in personuppgifter, ditt CV, personliga brev och eventuell annan dokumentation. Det är underlag som behövs för att kunna bedöma dig som kandidat till utlysta tjänster.

Ansökningar till en tjänst sparas hos Marks kommun i två år efter avslutad rekrytering. Efter detta tas ansökningarna bort. Om du blir anställd kommer dina ansökningshandlingar att sparas i din personakt och hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplan. Uppgifter som framkommer från de personer du lämnar som referenser gallras också efter två år.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Ansökningshandlingarna kommer att delges personer som är involverade i rekryteringen, såsom rekryterande chef och HR-personal. I vissa fall är andra medarbetare och fackliga företrädare involverade i rekryteringen och kommer då också att ta del av ansökningarna.

En ansökan om jobb är en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få ta del av ansökan.

Vid skyddad identitet kontaktar du arbetsgivaren för vidare information om hur du ansöker och hur dina personuppgifter hanteras.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Om du inte längre vill vara registrerad i rekryteringsverktyget kan du själv ta bort ditt konto. Du kan även exportera ut dina registrerade uppgifter ifrån ditt konto innan du tar bort det. Om du behöver stöd och hjälp med detta kontaktar du kundservice på Visma Recruit.

Skulle din ansökan innehålla felaktiga personuppgifter kan du be att få dessa korrigerade och rättade. Du kontaktar då de kontaktpersoner som finns angivna i annonsen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig. Du kontaktar då Marks kommun, adress 511 80 Kinna eller e-postadress markskommun@mark.se. Den nämnd som gör rekryteringen är personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombudet når du på e-post dso@mark.se eller telefon 0320 217671.

Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Publicerad av: Marks kommun