Platsvarumärket Mark

Logotyp för platsvarumärket Mark.

Senast uppdaterad den 17 november 2021

Symbolen/logotypen ovan för varumärket Mark beskriver den geografiska platsen Mark och den ska använda i samband med aktiviteter som berör just Mark som geografisk yta, till exempel natur, fritid, turism, kultur, miljö och översiktsplaner.

Vårt platsvarumärke ska hjälpa till att göra kommunens profil tydligare och skilja på kommunen som plats och som myndighet.

Platsvarumärket är till för alla

Platsvarumärket kan användas tillsammans med kommunens logotyp eller tillsammans med andra användare i olika typer av samarbetsprojekt. Det betyder att alla aktörer som verkar i Mark är välkomna att använda symbolen/logotypen på sitt eget material tillsammans med sin egen logotyp. Det gäller alla från privata företag och organisationer till enskilda invånare i Mark så länge syftet är att framhäva att den marknadsförda verksamheten äger rum i Mark.

I de bifogade dokumenten till höger kan man läsa mer om hur vi i Mark arbetat med att ta från vår kommunikationsplattform, kommunens grafiska profil och om grunderna för varumärket Logotype för varumärket.

Publicerad av: Marks kommun