Ansökan till årets feriearbete i Marks kommun öppnar 14/2

Senast uppdaterad den 2 februari 2023

En inblick i arbetslivet, härliga erfarenheter och chansen att tjäna pengar – nu är det dags att söka feriejobb.

”Feriejobb i Marks kommun är en fin möjlighet för ungdomar att få ökad kunskap om yrken och utbildning inför framtida yrkesval. Erfarenheter från ett feriejobb kan ha stor betydelse”, säger Pia Kittilä Andersson, verksamhetsutvecklare på arbetsmarknadsenheten och lägger till:

”För kommunens del är det ju också viktigt att skapa tidiga relationer med morgondagens medarbetare”. 

Feriearbete 2023 är för ungdomar född 2005 och 2006, folkbokförda i Marks kommun, och som inte tidigare haft feriearbete i Marks kommun. Marks kommun erbjuder feriejobb i perioder under veckorna 24-32. Du får möjlighet att arbeta i tre veckor, 6 timmar per dag, med undantag för årets nyhet – Ferieentreprenör i Mark – som har ett lite annat upplägg.

 

Ferieentreprenörer tillsammans med Nyföretagarcentrum i Mark

Nyhet för 2023 är att Arbetsmarknadscenter samverkar lokalt med Nyföretagarcentrum i Mark för att erbjuda ungdomar som söker feriejobb i kommunen att prova företagande lokalt.

”Genom denna samverkan bidrar vi gemensamt till Marks kommuns mål – Bästa barnkommun och Bästa Företagarkommun”, säger Christina Engström, enhetschef på Arbetsmarknadscenter, som tillsammans med Hans J Nilsson, styrelseordförande i Nyföretagarcentrum i Mark, är de som initierat det nya samarbetet.

 

Arbetsområden

Precis som föregående år kommer Marks kommun erbjuda arbetsområdet Ung kommunutvecklare. Det är för dig som är särskilt intresserad av utvecklings- och samhällsfrågor. Här bidrar du med ungas perspektiv i aktuella frågor genom förslag, idéer och synpunkter. Det kan röra sig om frågor inom samhällsplanering, demokratifrågor eller att samla in förslag, åsikter och önskemål från invånare om utvecklingsmöjligheter inom olika verksamheter.

 

Marks kommun kan erbjuda feriearbete inom olika områden, bland annat äldreomsorg, förskola, fritids och administration. Dessutom kommer antalet platser inom området som var förra årets nyhet – ung kommunutvecklare – att bli fler. 

Viktiga datum

Anmälan öppnar den 14 februari och stänger den 28 februari.

Publicerad av: Marks kommun