Kommunledningen: Mark ska följa gällande lagar och regler

Senast uppdaterad den 5 december 2022

Marks kommun ser allvarligt på de uppgifter som framkommit i massmedia under måndagen gällande ett ärende i plan- och byggnadsnämnden.

– Första reaktionen på tidningsartikeln är att man blir förbannad! Sånt ska inte hända i Mark, säger Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Om detta som framkommit i massmedia stämmer är det absolut inte okej, tvärtom. Myndighetsutövning och politiska beslut ska följa de lagar och regler som finns, säger Tomas Ekberg, kommunstyrelsens vice ordförande (M).

Välkomnar utredning

De båda välkomnar att ärendet nu utreds.

– Markborna ska kunna känna sig trygga med att kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner följer reglementet för sitt uppdrag. Om fel har begåtts ska det också rättas till, säger Ulf Dahlberg och Tomas Ekberg.

Publicerad av: Marks kommun