Kontakt

Senast uppdaterad den 2 juli 2019

Välkommen att kontakta oss i Marks kommun. Via vår växel hittar du alla våra verksamheter.

Kommunens växel

Telefon: 0320 21 70 00
Fax: 0320 100 91
E-post: markskommun@mark.se
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Kommunens växel har öppet:

Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-16.00

Faktureringsadress

Marks kommun, 511 80 Kinna

På fakturan ska du alltid ange en obligatorisk referenskod. Referenskoden får du av vår beställare.

Brev och paket

Om du behöver skicka ett brev eller paket till oss, men är osäker på vart du ska skicka det - ring eller mejla då den förvaltning du vill komma i kontakt med. Kontaktuppgifterna hittar du längre ner på den här sidan.

Organisationsnummer

212000-1504

Felanmälan VA, gata, avfall, parker

För VA, gata, avfall och parker har vi en e-tjänst för felanmälan.

Politiker

Politikerna finns i kommunens förtroendemannaregister. Här finns telefonnummer, e-post och adress till alla förtroendevalda i Marks kommun.  

Service till media

Presstjänsten är till för dig som arbetar inom press, radio, och TV. Kontakt: kommunikation@mark.se

Om du behöver tolk eller handlingar, i för dig, tillgängligt format

Du som har ärende hos kommunen och talar ett annat språk än svenska eller har en syn-, hörsel- eller talskada kan ha rätt till tolk eller översättning. Enligt lag bokar kommunen tolk, översätter handlingar eller gör på annat sätt handlingar tillgängliga när det behövs för att du ska kunna ta till vara din rätt i kontakten med kommunen.

Lagen gäller från och med den 1 juli 2018, men redan nu strävar kommunen efter att följa den. Meddela ditt behov av tolk eller översättning vid kontakt med kommunen. Om du ska besöka en handläggare i kommunen, tänk på att meddela behovet av tolk innan besöket.

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Klicka här för att läsa mer.

Kommunens diarium

Om du behöver eller vill läsa en allmän handling som finns i kommunen ska du kontakta den förvaltning som du tror äger den. Är du osäker på vilken förvaltning du ska vända dig till bör du kontakta kommunledningskansliet så hjälper de dig till rätta.
Kontakt: ks@mark.se

Förvaltningar

Kommunledningskontoret

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna
Telefon: 0320 21 70 00
E-post: ks@mark.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna
Telefon: 0320 21 70 00
E-post: bun@mark.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna
Telefon: Frågor angående avlopp, 0320 21 80 80, telefontid mån, ons- och fre kl. 10-12. Vid övriga frågor, kontakta växeln på 0320 21 70 00.
E-post: mhn@mark.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggenheten

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna
Telefon: 0320 21 71 90, telefontid mån, ons-fre kl 10-12 (gäller bygglov)
E-post: pbn@mark.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna
Telefon: 0320 21 70 00
E-post: kfn@mark.se

Plan och byggkontoret

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna
Telefon: 0320 21 71 90 
E-post: pbn@mark.se

Socialförvaltningen

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Mor Kerstins väg 11d, Kinna
Telefon: 0320 21 70 00
E-post: sn@mark.se

Teknik- och serviceförvaltningen

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna
Telefon: 0320 21 70 00
E-post: tsn@mark.se

Kommunala bolag

Marks Bostad AB

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 35, Kinna
Telefon: 0320 21 73 00
E-post: marksbostad@mark.se

Marks Fastighets AB

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna
Telefon: 0320 21 70 00
E-post: fastighets.ab@mark.se

Mark Kraftvärme

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Industrigatan 16 Skene
Telefon: 0320 21 76 00
E-post: mvab@mark.se

Publicerad av: Marks kommun