Aktförvaring

Senast uppdaterad den 26 januari 2023

På denna sida finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som vi håller tillgängliga, alltså aktuella ärenden som andra myndigheter lämnat in till oss för aktförvaring.

För tillfället finns inga handlingar från andra myndigheter förvarade hos Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun