Ärendelistor och protokoll

Senast uppdaterad den 5 augusti 2022

Här hittar du ärendelistor och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt vissa bolag i Marks kommun. En nyhet är att du nu även hittar alla icke sekretessbelagda handlingar inför möten i fullmäktige och kommunstyrelsen - klicka under "Handlingar kommunfullmäktige/kommunstyrelse" nedan på sidan.

Handlingar kommunfullmäktige/kommunstyrelse

Publicerad av: Marks kommun