Kommunfullmäktige

Senast uppdaterad den 31 januari 2024

Här finner du ärendelistor och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden. Längre ner på sidan hittar du även en länk till samtliga icke-sekretessbelagda handlingar inför kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Om inget annat anges äger fullmäktiges sammanträden rum i Abbotsalen (hörsalen) på Rydals museum.

Ärendelistorna och protokollen är i PDF-format. För att kunna ladda hem, läsa och skriva ut PDF-filer behöver du programmet Adobe Reader. Programvaran är gratis och går att ladda hem från Adobes hemsida

Handlingar kommunfullmäktige/kommunstyrelse

Publicerad av: Marks kommun