Kommunstyrelsens postlista

Senast uppdaterad den 21 november 2018

Här hittar du de senaste veckornas diarieförda inkommande och utgående handlingar till kommunstyrelsen.

Vill du ta del av handlingarna kontaktar du vår registrator via e-post ks@mark.se. Uppge dokumentnummer på de handlingar som du är intresserad av.

Publicerad av: Marks kommun