Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad den 30 augusti 2023

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion som har till uppgift att sköta tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Varbergs, Falkenbergs och Marks kommun har en gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden i Varberg, Falkenberg och Mark sammanträder en gång i månaden och behandlar då ärenden där ställföreträdaren företräder sin huvudman och där överförmyndarnämndens samtycke krävs för att se till att huvudmannen inte drabbas av orättvisa.

Publicerad av: Marks kommun