Årsredovisning 2018

Senast uppdaterad den 6 maj 2019

Kommunens årsredovisning är digital och du kan ta del av både den och de kommunala bolagens årsredovisningar här på webbplatsen.

Digital årsredovisning

Kommunens och de flesta av de kommunala bolagens årsredovisningar är helt digitala. Istället för att bläddra i en fil så kan du nu enkelt navigera via din webbläsare.

Årsredovisningar 2018

Om du vill kan skriva ut årsredovisningen som en pdf-version längre ner på denna sida. Klicka här om du vill ta del av tidigare års årsredovisningar. 

Tankar om 2018

Så här säger Marks kommuns kommunalråd och kommunchef om det gångna året:

Lisa Dahlberg (S), kommunstyrelsens ordförande: 

"Jag minns tider för inte särskilt länge sedan då kommunens befolkningsprognoser inte var någon vidare munter läsning. Numera är läget ett annat. Fler och fler får upp ögonen för det goda livet i Mark."

Tomas Johansson (M), kommunstyrelsens vice ordförande:

"Under året har ett stort fokus legat på verksamheten och i synnerhet på verksamhetsutveckling av skolorna i Mark i framtiden. En utredning har gjorts och det finns nu ett bra underlag för att på ett bra sätt kunna möte de växande krav som verksamheten står inför."

Mats Lilienberg, kommunchef:

"Vi har under året satsat extra på att kompetensutveckla kommunens alla chefer. Kommunen har också anställt en chefsrekryterare som säkerställer att rekrytering av nya chefer sker på ett enhetligt och korrekt sätt där också testning och referenstagning alltid sker."

Publicerad av: Marks kommun