Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Årsredovisning Mark Kraftvärme AB 2018

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Mark Kraftvärme AB, Organisationsnummer: 556275-9018

Styrelsen och verkställande direktören för Mark Kraftvärme AB får härmed lämna följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (tkr).

VD har ordet

Bengt-Allan Frost tycker till om det gångna året.

Förvaltningsberättelse

Läs om Mark Kraftvärme AB:s verksamhet och ekonomi under räkenskapsåret här.

Ordlista

15 april 2019 10.07

Här finns en ordlista med förklaringar på ord som du stöter på i årsredovisningen.

Ordlista

Revision

25 april 2019 15.29

Här kan du ta del av revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamhetsåret 2018.

Revision

Publicerad av: Marks kommun