Förvaltningsberättelse

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Mark Kraftvärme AB får härmed lämna följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018.

Aktier

Aktiekapitalet är 41 000 000 kronor. Samtliga aktier innehavs av Spinnerskan i Mark AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Marks kommun.

Styrelsen under räkenskapsåret

Ledamöter: Lars-Olof Sandberg, Istorp
Ordförande
  Rolf Wallerdal, Skene
Vice ordförande
  Bengt Ferm, Kinna
  Stig Andreasson, Skephult
  Anita Lomander, Hajom
   
Suppleanter:  Magnus Bengtsson, Skene
  Kenny Lagergren, Sätila  
  Rolf Hallberg, Kinna  
  Simon Ryndal, Fritsla
  Henrik Tureson, Fotskäl
   
Verkställande direktör:  Bengt-Allan Frost, Kinna
   
Sekreterare:  Styrelsens sekreterare har varit
Maria Svensson.
Revisor : Peter Sjöberg, PWC, Göteborg
Ordinarie
  Tomas Johansson, PWC, Borås
Ersättare
   
Lekmannarevisor under
räkenskapsåret:
Peter Hellberg, Skene
Ordinarie
  Sven-Olof Carlsson, Tostared
Ersättare

 

Sammanträden 

Ordinarie årsstämma hölls 2018-05-17.  Styrelsen har under året haft sju sammanträden.

Publicerad av: Marks kommun