Framtiden

Senast uppdaterad den 18 april 2019

Under 2019 kommer fiberutbyggnaden att fortsätta enligt planeringen och beräknas i slutet av 2019 vara i det närmaste färdigutbyggd. Utbyggnaden inkluderar då även orterna Örby Krok och Haby där utbyggnad pågår, samt en dragning söderut från Örby mot områdena Krok och Solvik där bolaget avser att koppla ihop fibernätet med berörd fiberförening.

Bolaget kommer även under 2019 att arbeta vidare med att ansluta Mark Bostads AB:s fastigheter till stadsnätet avseende de mindre orterna i kommunen. 

Bolaget fortsätter ihop med kommunen att utreda möjligheterna till ett ökat samarbete kring kommunens förvaltningsnät genom en utökning av bolagets nuvarande driftsåtagande. I dagsläget omfattar uppdraget de orts- och byggnadssammanhängande delarna i kommunens förvaltningsnät, vilket föreslås utökas  till ett helhetsansvar, där de inomhusnät som idag inte hanteras av bolaget ingår. 

Bolaget kommer dessutom under sommaren 2019 att byta roster på Assbergsverkets kraftverkspanna vilket är ett stort och komplicerat arbete

Publicerad av: Marks kommun