VD har ordet

Senast uppdaterad den 23 april 2019

När jag ser tillbaka på 2018 finns det många positiva händelser för bolaget när det gäller vår personal, ekonomi, miljö och framtida projekt.

Bolaget har för första gången intäkter på mer än 100 miljoner kronor. Ekonomin visar på bra resultat för både fjärrvärmesidan och stadsnätssidan med en total vinst på över 9,4 miljoner kronor före bokslutsdispositioner. Fjolårets låga värdering på elcertifikat och utsläppsrätter har under detta år förvandlats till bra vinster i samband med försäljning av dessa enheter. Dessutom har årets elpris varit mycket högre än under de senaste åren och bidragit till det goda resultatet för fjärrvärmeverksamheten. Bränslepriserna för både biobränsle och olja har ökat,  vilket har motverkat en ännu större vinst för bolaget.

Tittar vi vidare på stadsnätsverksamheten så har fler kunder anslutit sina villor, lägenheter och lokal- och industrifastigheter än vad som fanns med i budget och kunderna har dessutom köpt bredbandstjänster av bolagets tjänsteleverantörer som givit bolaget större kickback än vad som var beräknat.

Som vanligt kan konstateras att driftpersonalen återigen har lyckats köra bolagets bioproduktionsanläggningar under hela året utan att några längre stopp har förekommit, vilket har inneburit att den fossila andelen i fjärrvärmeproduktionen endast varit 0,6 % eller 84 m3. Detta gör bolaget till ett av de få verken i Sverige som har 100 % möjlighet att leverera både fjärrvärme och el som Bra Miljöval.

Utbyggnaden av stadsnätet har flutit på enligt bolagets plan och under året har personalen arbetat under svåra förhållanden när huvudentreprenörens bolag genomförde en bolags-rekonstruktion vilken sedermera ledde till en konkurs. Nya stadsnätsutbyggnader har startat och färdigställts i både Horred och Rydal. Dessutom har utbyggnad och projektering startat gällande områdena Örby Krok och Haby.

Ett stort och viktigt beslut som togs i styrelsen var att installera en ny eldningsroster på Assbergsverkets kraftverkspanna. Den gamla rostern har medfört stora underhållskostnader under senare år. Planering och upphandling har pågått under hela året och rosterbytet kommer att ske under månaderna juni till september 2019 och utföras av det danska bolaget Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S.

För att bolaget skall kunna presentera ett bra hållbarhetsbokslut krävs en mycket kunnig och engagerad personal och styrelse och detta är något vi har inom Mark Kraftvärme AB.

Nu ser vi framemot 2019 med de utmaningar som kommer både inom fjärrvärme- och stadsnätssidan.

Bengt-Allan Frost
VD, Mark Kraftvärme AB

Publicerad av: Marks kommun