Årsredovisning Marks Fastighets AB

Rydals Museum entré sommarbild.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018, belopp redovisas i kronor om inte annat särskilt anges.

Marks Fastighets AB, Org nr 556101–5461

Publicerad av: Marks kommun