Framtiden

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Rydal 2:11

Rullsalen är inte uthyrd. Den så kallade pelarsalen förväntas till en mindre del bli uthyrd en bit in på 2018, men förväntas därefter vara outhyrd. Det finns också en del mindre lokaler att hyra ut i fastigheten. 

Assberg 1:82

Vd fortsätter, med stöd av fastighetsmäklare, arbetet med att hitta en köpare till fastigheten.

Publicerad av: Marks kommun