Styrelse och verkställande direktör

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Ledamöter

M, Ann Iberius-Orrvik, ordförande
S, Göran Andersson, vice ordförande 
C, Tommy Västerteg
MBP, Henry Sandahl
S, Ann-Christine Asp

Suppleanter

M, Rolf Skarin
MBP, Lennart Svensson
L, Ulf Eriksson
S, Odd Malmberg
S, Tony Ragnarsson

Styrelsen har under året haft 7 sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls 2018-05-17.

Verkställande direktör

Mats Lilienberg

Auktoriserad revisor

Ordinarie: Peter Sjöberg, PricewaterhouseCoopers, Göteborg

Suppleant: Tomas Johansson, PricewaterhouseCoopers, Göteborg

Lekmannarevisor

Ordinarie: Eva Ryberg (S), Kinna     

Suppleant: Kurt Frilén (C), Fotskäl

Moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Spinnerskan i Mark AB, org.nr 556717–1367, som även upprättar koncernredovisning. Spinnerskan i Mark AB ägs i sin tur av Marks kommun, org.nr 212000–1504.

Publicerad av: Marks kommun