Ekonomisk redovisning

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Tillämpade redovisningsprinciper

Marks kommun följer lag och rekommendationer för redovisning. Avsteg och förtydliganden finns här.

Finansiell analys, Marks kommun

Kartläggning och analys av resultat, utveckling och ekonomisk ställning för Marks kommun.

Finansiell analys, Spinnerskankoncernen

Kartläggning och analys av resultat, utveckling och ekonomisk ställning för Spinnerskankoncernen.

Publicerad av: Marks kommun