Året som gått

Senast uppdaterad den 2 maj 2019

Rydals Museum
Rydal har haft en stor publiktillströmning under sommaren till utställningarna
Med händerna i leran, Kasthall - ett historiskt mattföretag i tiden och Anne Frank - Om jag bara får vara mig själv, tre utställningar som lockade såväl lokala som långväga besökare.

Anne Frank-utställningen uppmärksammades stort i media samt av Utrikes­departementet i samband med ett seminarium om förintelsen. Kommunen fick i detta sammanhang fina lovord för sitt arbete och sin satsning kring kunskapsspridning mot diskriminering.

Sammanlagt antal museibesökare under år 2018 blev 11 397 personer jämfört med 9 892 personer året innan, vilket är en ökning med cirka 15 procent.

Filmfestival i Kinna
Under 2018 var Marks kommun utsedd att vara en av fyra filmfestival-kommuner i Västra Götaland. Förhandspremiären av den prisade filmen Gräns fick stor uppmärksamhet när den visades i Kinna konserthusbiograf som ett samarbete mellan Film i Väst, Göteborgs Filmfestival och kommunen.

Mingla i Mark
Mingla i Mark genomfördes traditionsenligt den 14 juni på Mor Kerstins Torg i Kinna med aktörer som Marbo Moves med Saga Ludvigsson samt TV- och radioaktuella Jireel och bandet Mares. Mingla i Mark genomförs i nära samarbete med den öppna ungdomsverksamheten för att erbjuda en nykter skolavslutning tillsammans med bygdens ungdomar.

Sommarfredagarna
Sommarfredagarna är ett efterlängtat evenemang med tusentals besökare och genomfördes under året vid fyra tillfällen; den 13 juli på Lygnevi i Sätila, den 20 juli i Mariebergsparken i Kinna, 27 juli på Ängsplanen i Skene och slutligen den 3 augusti på Mor Kerstins Torg i Kinna.

 

Fotbollsyra under VM

Den 7 juli var det fotbollsfest i Stationsparken i Kinna. Sverige spelade VM i fotboll och Sveriges match mot England visades på storbildsskärm. Intresset var stort och många tog chansen att se matchen.

Sommarens svåra torka

Det varma och torra sommarvädret medförde att det blev mycket torrt i skog och mark. Risken för bränder var stor och eldningsförbud gällde under större delen av sommarmånaderna. Låga grundvattennivåer innebar att behov fanns av att minska vattenförbrukningen och bevattningsförbud infördes.

Torkan medförde även dåliga skördar som ledde till foderbrist vilket under kommande höst och vinter kan påverka många lantbrukare och djurägare. Kommunen har medverkat till att erbjuda outnyttjad mark för foder till djur. 

Amnestyskola

Marks gymnasium blev under året en Amnestyskola. Att vara en Amnestyskola innebär att temadagar arrangeras, att skolan får tillgång till undervisningsmaterial i flera ämnen, att de får ta del av globala kampanjer och får ta del av ett utbyte med andra Amnestyskolor.

Överföringsledning

Överföringsledningen för vatten och avlopp är nu lagd hela sträckan mellan Sätila och Ubbhult. Det är det största överföringsledningsprojektet kring vatten och avlopp som genomförts i Marks kommun. Sammanlagt tre mil nya ledningar på sträckan Skene -Ubbhult/Hägnen har grävts ned i marken. När pumpstationer och tryckstegringsstationer är på plats kommer ledningen att tas i bruk. När detta är klart fortsätter arbetet med att ansluta så många fastigheter som möjligt i områden längs sträckan.

Veckoläger i Espevik

Inom funktionshinder har ett flertal välbesökta och uppskattade aktiviteter anordnats under året. I Espevik ordnades ett veckoläger som genom åren har blivit allt mer populär. Veckan fylldes med flera roliga aktiviteter och avslutades med grillkväll och självklart disco. 

Andra exempel på aktiviteter under året är Halv åtta hos mig, Resa till Astrid Lindgrens värld, Göteborgsvarvet, Kinnaloppet, Tipspromenader, Grillafton på Smeatorpet i Fritsla och Gardenpartyt på Kyrkås i Skene. 

Pride

Prideveckan hölls för första gången i Mark. Vuxenskolan i Mark var initiativtagare och flera av Marks kommuns verksamheter var med i planeringen och deltog under veckan som hade aktiviteter på olika orter i kommunen. 

Gratis kollektivtrafik

Marks kommun fortsatte att under 2018 erbjuda personer över 65 år kostnadsfria resor med kollektivtrafiken. I juli fanns det drygt 5 100 utställda Västtrafikkort vilket motsvarar 65 procent av alla i kommunen över 65 år. 

Nära 3 000 ungdomar födda mellan åren 1999 och 2005 erbjöds gratis resor med kollektivtrafiken under sommarlovet. 

Sommarjobb för unga vuxna

Ungdomar i åldern 17–18 år som är skrivna i Marks kommun har haft möjlighet att anmäla intresse för tre veckors kommunala feriearbeten under sommaren. 226 ungdomar anmälde intresse och samtliga erbjöds feriearbete. 

Lokala naturvårdssatsningar

Kommunen har under 2018 beviljats bidrag från Naturvårdsverket för lokala naturvårdssatsningar. Bidraget ska användas till projekt som omfattar inventering av ängssvampar, vildbin och ängsfjärilar, en kartläggning av invasiva arter, framtagandet av en trädvårdsplan samt en förstudie till bro över Storåns mynning. 

Demokrati och påverkan
Marks kommun arbetar kontinuerligt med frågor som berör demokrati och påverkan. En av aktiviteterna under 2018 var en demokratidag som hölls i Rydal. Under dagen var det bland annat paneldebatt om medias roll i demokratin, föredrag med Hasse Carlsson kring ”vem är jag i demokratin?”. Under dagen arrangerades även ett demokratitorg med föreläsningar, inspiration och information kring hur du som invånare, på olika sätt, kan göra din röst hörd. 

Trygghet i Mark

I syfte att verka för ökad trygghet inom kommunen och våra bostadsområden pågår ett kontinuerligt samarbete med polisen. Ett "medborgarlöfte" har tecknats mellan parterna för gemensamma satsningar, exempelvis satsningar för grannsamverkan och regelbundna trygghetsvandringar i våra större bostadsområden. Denna verksamhet pågår även under år 2019 och utökas efter hand.

Riksdagsvalet

Valdeltagandet i Riksdagsvalet år 2018 uppgick i Marks kommun till 87,99 procent. En ökning sedan valet år 2014 med 1,57 procentenheter. Det genomsnittliga valdeltagandet i riket var 87,18, en ökning med 1,38 procentenheter.

Publicerad av: Marks kommun