Samhällsekonomisk utveckling

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Skatter och generella statsbidrag är kommunens största intäktskälla. Därför är den samhällsekonomiska utvecklingen av stor betydelse för kommunens intäkter.

Här nedan kan du läsa mer om samhällsekonomisk utveckling.

Publicerad av: Marks kommun