Befolkning

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Vid utgången av 2018 fanns det 10 230 185 personer i Sverige. Folkmängden i riket fortsätter att öka men inte lika fort som tidigare år. Befolkningen ökar eftersom det föds fler personer än de som avlider.

Samtidigt är det fler personer som invandrar än som utvandrar. Det är främst det höga invandringsöverskottet som bidrar till folkökningen. Befolkningen ökade i 213 av Sveriges 290 kommuner och i 19 av 21 län. Västra Götalands län passerade under året 1 700 000 invånare.

Antalet invånare i Marks kommun ökade under 2018 med 297 personer. Den 31 december 2018 fanns det 34 781 invånare. Ökningen beror på fortsatt kraftigt positivt inflyttningsnetto, 1 797 inflyttare och 1 502 utflyttare. Antalet inflyttare och antalet utflyttare har ökat jämfört med tidigare år. Antalet födda uppgår till 342 barn och antalet döda är 339 personer vilket ger ett positivt födelsenetto på 3 personer. Under år 2017 ökade befolkningen med 266 personer. Ökningen under 2017 förklaras av ett positivt flyttningsnetto eftersom födelsenettot då var negativt.

Publicerad av: Marks kommun