Destinationsutveckling

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Under våren 2018 lanserade Marks kommun den lokala destinationswebben upplevmark.com. Satsningen innebär att företag inom besöksnäringen erbjuds en plattform för gemensam information och marknadsföring. Via destinationswebben synliggörs också alla större evenemang i Marks kommun.

Destinationswebben riktar sig både till tillresta besökare och till kommuninvånare för att på ett enklare sätt kunna ta del av alla upplevelser inom kommunen. Det regionala utvecklingsarbetet bedrivs genom projektet Destination Boråsregionen där kommunen är representerad. Under år 2019 kommer Marks kommun att fortsätta arbetet genom att bland annat anställa en landsbygds- och destinationsutvecklare som kommer att arbeta i nära samverkan med kommunens näringslivsutvecklare.

Tygriket är en organisation i Marks kommun som arbetar med besöksnäringsfrågor, bland annat genom kartor och broschyrer. Marks kommun har för år 2019 valt att stötta Tygrikets arbete för att tillsammans öka takten med att locka fler besökare till destinationer inom kommungränsen. 

Publicerad av: Marks kommun