Näringsliv och sysselsättning

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Kommunen är tydligt präglad av små och medelstora företag. 90 procent av kommunens cirka 4 000 registrerade företag har mellan 1 och 49 anställda och klassificeras som mikro-, små- eller medelstora företag.

Näringslivet i Marks kommun är diversifierat med en bredd av branscher och företag i olika storleksklasser. Sett över tid uppvisar kommunen ett relativt stabilt nyföretagande.

Antalet nystartade företag uppgick till 206 stycken år 2017 enligt statistik från Tillväxtanalys. Uppgifter från samma myndighet visar att antalet nystartade företag under de två första kvartalen år 2018 uppgick till 92 företag. Jämfört med de två första kvartalen år 2017 innebär det att nyföretagandet minskade med 18 procent år 2018.

Sysselsättning
I Marks kommun är andelen arbetslösa lägre än i Västra Götalands län och i riket som helhet. Enligt Arbetsförmedlingens statistik uppgick arbetslösheten i Mark till 4,5 procent i december månad år 2018 - vilket är lägre än genomsnittet i länet på 6,2 procent och genomsnittet i riket på 7,0 procent.

Uppgifterna avser öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften mellan 16 och 64 år.

Ungdomsarbetslöshet
Statistik från Arbetsförmedlingen visar att ungdomsarbetslösheten för de mellan 18 och 24 år uppgick till 6,1 procent för december månad 2018 i kommunen - vilket var en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period år 2017. 

Ungdomsarbetslösheten i riket som helhet uppgick i december år 2018 till 8,7 procent - vilket är 2,6 procentenheter högre jämfört med Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun