Uppdrag och mål

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Kommunfullmäktige har i budgeten för åren 2018–2021 fördelat uppdrag och resurser till nämnder och styrelser. I årsredovisningen görs en bedömning av hur väl uppdrag har uppfyllts.

Bedömningen utgår från hur väl uppdragen har uppfyllts gentemot medborgarna. Kommunstyrelsen har tagit del av nämnder och styrelsers rapporteringar och instämmer i de bedömningar som nämnder och styrelser gör vad gäller uppfyllande av sitt grunduppdrag. 

 

Måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål

De kommungemensamma målen är samlade i fyra strategiska områden. Kommunstyrelsen har gjort en värdering av måluppfyllnaden utifrån nämnders och styrelsers uppföljning. Bedömningen grundar sig på måluppfyllande av nämnders och styrelsers egna mål samt övriga kvalitetsmått som kommunen använder sig av.

Mål: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

15 april 2019 13.10

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

Mål: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Mål: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg

15 april 2019 13.14

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

Mål: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg

Mål: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

15 april 2019 13.15

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

Mål: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Mål: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

15 april 2019 13.19

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

Mål: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Publicerad av: Marks kommun